முன்னாள் படைவீரர் நல மையத்திற்கு பகுதி நேர துப்புரவு பணிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் டூவிபுரத்தில் இயங்கி வரும் முன்னாள் படைவீரர் நல மையத்திற்கு தற்காலிக பணி அடிப்படையில் பகுதி நேர ஊழியராக துப்புரவு பணியாளர் இடம் ஒன்று நிரப்பிடவும், இதற்கான ஊதியம் பிரதி மாதம் ரூ.5,000/-…
Open chat