தூத்துக்குடி ஆயுஷ் பிரிவுகளில் பணியிடங்கள்: விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

தேசிய நலவாழ்வு குழுமத்தின் மூலமாக தூத்துக்குடி மாவட்ட சித்த மருத்துவ அலுவலரின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் உள்ள ஆயுஷ் பிரிவுகளில் காலியாக உள்ள ஒப்பந்த பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது. 1. மாவட்ட திட்ட மேலாளர் (காலிப்பணியிடம்-1),  கல்வித்தகுதி:…